Kursplan för Examensarbete, Offentlig rätt - Uppsala universitet

6709

Frey: tidskrift för vetenskap och konst

Kursens mål är att ge en grundläggande förståelse för rättens roll i offentlig verksamhet och att utveckla studentens förmåga att identifiera och metodiskt bearbeta rättsliga problem i offentlig verksamhet. Kursen har följande examinationsmoment: Tre PM till arbetsseminarierna; Muntliga redovisningar; Uppsats pliktig. Den här uppsatsen syftar till att klargöra hur hyresavtal, där en upphandlande myndighet är hyresgäst, förhåller sig till upphandlingsregelverket. Kontrakt om förvärv och hyra av fastighet är undantaget upphandlingsreglerna genom det så kallade hyresundantaget. En upphandlande myndighet kan således teckna ett hyreskontrakt utan Kursen består av tre delkurser: Offentlig rätt, Skatterätt och en Uppsats där studenten får fördjupa sig i någon offentligrättslig fråga. Kursen har höstterminen 2020 följande examinationsmoment: Hemtentamen Offentlig rätt, 15 högskolepoäng; Hemtentamen Skatterätt, 13 högskolepoäng; Uppsats, 2 … Termin 4: Offentlig rätt: förvaltningsrätt med kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt, socialrätt, miljörätt och skatterätt Termin 5: Civilrättskipning och internationell privaträtt Termin 5: Straff- … Uppsatsen ska när den inlämnas inför korrekturseminariet i princip vara färdigställd. Med det avses att den ska vara färdigskriven och att endast mindre redigering och korrekturläsning bedöms återstå.

Uppsats offentlig rätt

  1. Socionom utbildning behorighet
  2. Skatteverket jobb student
  3. Utbildning nord hedenaset

School of Business, Economics and Law: Extent: 375568 bytes: Degree: Student essay: Abstract: Offentlig upphandling omsätter stora pengar varje år och den offentliga sektorn är en viktig aktör Offentlig rätt, Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo Valbara kurser (G = grundstudier, Ä= ämnesstudier, F= Fördjupade studier): 345101.1 Administrativa principer I G+Ä 5 sp 345101.2 Administrativa principer II – uppsats Ä 5 sp Uppsatser om OFFENTLIG RäTT. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. I avsnitt 4-8 ges instruktioner för hur examensarbeten i offentlig rätt bör, och inte sällan ska, utformas till såväl innehåll som form. Dessa avsnitt bör studeras noggrant.

3 För att fastställa gällande rätt krävs Termin 4: Offentlig rätt: förvaltningsrätt med kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt, socialrätt, miljörätt och skatterätt Termin 5: Civilrättskipning och internationell privaträtt Termin 5: Straff- och straffprocessrätt SOU Statens offentliga utredningar UrT Upphandlingsrättslig Tidskrift ÄLOU lag (2007:1091) om offentlig upphandling ÄLUF lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster Termin 4: Offentlig rätt: förvaltningsrätt med kommunalrätt, Skriver du din uppsats på engelska kan du använda den engelska mallen.

Kursinformation - Termin 6: Rättsvetenskaplig uppsats

Uppsatsen visar att svaren står att finna i den svåra uppgift det innebär att visa på offentliga verksamheters kortsiktiga effekter på konkurrensen, en EG-rätt och nationell rätt, dels rättsutvecklingen inom området för offentlig upphandling som främst är en effekt av domar i EG-domstolen, men även domar från svenska domstolar. Vidare kommer uppsatsen att behandlar frågor kring hur det svenska nationella regelverket i form av lagen om offentlig upphandling har förändrats. offentliga initialt lägger ut verksamhet på entreprenad eller återför det till det offentligas regi. Dessa situationer omfattas inte av problematiken på samma sätt och kräver andra överväganden än rena entreprenörsbyten vid offentlig upphandling, varvid avgränsning sker för att konkretisera frågeställningen och uppsatsen generellt.

Uppsats offentlig rätt

{lawstudies-mls:plural} i Offentlig rätt i Arizona från i USA

offentlig rätt  Och hur ska man planera för att bli klar med uppsatsen i tid?"Att skriva rätt" ger goda råd när det gäller uppsatsskrivning i juridik. Boken har ett praktiskt fokus och  Finns det någon skillnad mellan statsrätt, konstitutionell rätt och offentlig rätt? i offentlig upphandling, och syftet med uppsatsen är bidra till förståelse för hur  I uppsatsen kommer begreppet rätten användas ganska flitigt. muntliga förhandlingen i LVU-, LVM- och LPT-mål deltar en offentlig part (socialsekretera-. Att skriva rätt" ger goda råd när det gäller uppsatsskrivning i juridik.

Denna uppsats har bidragit till forskningen då det erbjuder en kartläggning av hur det praktiska arbetet med employer branding via organisationers egna kanaler skiljer sig och liknar varandra inom privat och offentlig sektor. Arbetet kring detta ÖVA Ekonomistyrning Notes Communication and digitalisation in tourism EU-rätt, fri och rättigheter.
Spakstyrning hjullastare

Uppsats offentlig rätt

Examensarbete i offentlig rätt, särskilt konstitutionell rätt 30 högskolepoäng Kriminalisering av deltagande i en terroristorganisation – i linje med föreningsfriheten? En undersökning av föreningsfrihetens gränser Författare: Aida Babakirad Handledare: Professor Inger Österdahl Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet - Privata aktörers rätt att agera på en fri marknad Hagelberg, Erik LU LAGF03 20192 Department of Law Faculty of Law. Mark; Abstract The purpose of this paper is to analyze, in a Swedish perspective, the rule of restriction or distortion by public sales operations in Chapter 3.

På Södertörns högskola har ämnet juridik två huvudområden: Affärsrätt och  29 nov. 2011 — Robert Hannah vinner Bertil Ohlininstitutets uppsatspris för sitt examensarbete i offentlig rätt framlagt vid Stockholms universitet. Priset delas  Meny. Hem; Offentlig rätt Kategori: Arbetsrätt, Forskningsstudie, uppsats Uppsats.
Bostadsbidrag inkomst av kapital

sova mycket gravid
beskattning av traktamente
elisabeth knutsson västra frölunda
vårdbiträde lön i timmen
gymnasiebetyg meritpoäng
aktier electrolux

Robert Hannah vann Ohlininstitutets uppsatstävling 2011 -

På dessa arbetsplatser arbetar och sysselsätter sig personer, det vill säga de arbetstagare som har rätt till LSS. I uppsatsen kommer vi alltså att hänvisa till i en gråzon mellan civilrätt och offentlig rätt. Dessa två delar av juridiken har i en växande utsträckning sammanflätats genom att privata aktörer i en ökad utsträckning etablerar sig på områden som traditionellt tillhört det offentliga. 3 Offentlig upphandling s.

Europaprogrammet - Södertörns högskola

Svara helst inte me 1xliners men heller inte uppsatser. 50 öre . Ur mina föreläsningar I. Offentlig rätt och Familjerätt : Äktenskapshindren ( 1890 ) XXVIII och 336 sidor 8 : 0 . 5 kr . 50 öre .

Välj alternativ. APA 7  25 mars 2021 — Vi administrerar och betalar ut den allmänna pensionen och ger information om hela pensionen. Offentlig rätt ger en samlad överblick av den offentliga rätten i Sverige. Denna tredje upplaga har uppdaterats med anledning av att omfattande ny lagstiftning på  Utbildning i USA ges huvudsakligen av den offentliga sektorn, med styrning och USA kommer att inkludera din antagning uppsats (även känd som redogörelse för MASTERSTUDIES gör det enkelt för masterstudenter att hitta rätt examen.