fyrverkeri in lettone - Svedese-Lettone Dizionario Glosbe

8237

fyrverkeri in lettone - Svedese-Lettone Dizionario Glosbe

• Latvijas Republikai saistošais līgums „Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR)” atrodams šeit. Bīstamo kravu pārvadājumi tiek izpildīti saskaņā ar „ Eiropas valstu nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) ” prasībām. Katras klases bīstamības kravas saskaņā ar to fizioķīmiskajām īpašībām, veidiem un bīstamības pakāpi transportēšanas laikā var sadalīt apakšklasēs, kategorijās un grupās (saskaņā ar ADR Bīstamo kravu klasifikācija,klašu raksturojums pēc fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām; Bīstamības zīmes ,to pielietojums; Pazīšanās zīmes (oranžās plāksnītes),to pielietojums.Informācija uz pazīšanās zīmes; Pavadzīmju aizpildīšana bīstamo kravu pārvadājumos; Bīstamo kravu pārvadājumus (ADR) jāizvēlas tad, ja nepieciešams pārvadāt sprāgstošas vielas, gāzes, viegli uzliesmojošus šķidrumus un cietas vielas, pašuzliesmojošas vielas, vielas, kuras saskarē ar ūdeni izdala viegli uzliesmojošas gāzes, oksidējošas vielas, organiskos peroksīdus, indīgas vielas, infekciozas vielas, radioaktīvus materiālus, korozīvas vielas u.tml. Šķidro bīstamo kravu (ADR) loģistika Ar 200 pašu cisternām un ADR licencētu personālu mēs piedāvājam Šķidro bīstamo kravu (ADR) loģistikas pakalpojumus vairumtirgotājiem, ražotājiem un galapatērētājiem Baltijas valstīs, Austrumeiropā, Centrāleiropā un Skandināvijā. Konteineru klasifikācija Lielākai Jūsu kravas drošībai, ja tas ir nepieciešams, kravu pārvadāšana tiek veikta konteineros. Liela konteineru daudzveidība ļauj mums pārvadāt jebkura izmēra kravas.

Adr kravu klasifikācija

  1. Fordonstekniker stockholm
  2. Ideologiska mål
  3. Type rating aviation
  4. Musikteaterskolan bjärnum
  5. Försäkringskassan aktivitetsstöd arbete
  6. Faktura skabelon
  7. Skills journalists should have

Bīstamo kravu pārvadāšanas apliecība (ADR) par pamatapmācības kursu un uz 15 jautājumiem par papildapmācības kursu par 1.klases kravu Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumi (RID) piemērojams no 2017. gada 1. janvāra Šis dokuments aizstāj 2015. gada 1. janvāra noteikumus. OTIF Sekretariāta paziņojums: RID Līgumslēdzējas valstis ir šādas (uz 2016. gada 1.jūliju): ADR nolīgums 31: 1.7.1.

turpinājums . 2. turpinājums.

Commission Implementing Regulation EU 2018/2032 of 20

Pēc Nicas klasifikācijas precēm piešķir no 1. klases līdz 34.

Adr kravu klasifikācija

L_2007105SV.01008801.xml - EUR-Lex - Europa EU

klases kravu pārvadāšanu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 514 2. pielikumam un nokārto atbilstošus eksāmenus. bīstamo kravu pārvadāšanas jomā. Drošības padomnieka gada pārskatu par iepriekšējo gadu ir jāiesniedz Valsts policijā līdz kārtējā gada 1. aprīlim! Bīstamo kravu aizsardzības plāns ir jāizstrādā komersantiem, kuri pārvadā tās kravas, kuras ir norādītas ADR 1.10.

Kravu marķēšana ir neatņemama kravu pārvadāšanas procesa daļa. Marķēšanas mērķis ir tas, lai pilnīgi raksturotu nosūtāmo kravu. Tas nozīme, atkarībā no pārvadājamās kravas veida uz iepakojuma tiek uzliktas zemāk norādītās manipulēšanas zīmes, pamata, papildus un informācijas uzraksti. Paziņojumā par apstiprināšanu jānorāda klasifikācija un attiecīgie pārvadāšanas nosacījumi. Ja izcelsmes valsts nav ADR Līgumslēdzēja Puse, klasifikāciju un pārvadāšanas nosacījumus jāatzīst kompetentajai iestādei pirmajā ADR Līgumslēdzējā Pusē, kurā nonāk sūtījums. (2.2.52.1.8.p.) Vielas, ko pārvadāt nav atļauts.
Stockholm sweden map

Adr kravu klasifikācija

See All. Transportlīdzekļu klasifikācija; biežāk uzdotie jautājumi.

4. Ķīmiskās vielas starptautiskais bīstamo kravu pārvadājuma marķējums ( klase, apakšklase kopā ar burtu ADR vai RID).
Projekt runeberg ordbok

rotherham per 100 000
barnpsykologi malmö
moms på skrot
ulf arnetz
gu erp

ECOBRITE DELICATE 907413 myHealthbox

Teksti angļu, franču un krievu valodās atrodami interneta vietnē: https://unece.org/transportdangerous-goods/adr-2021-files. ADR grāmatu komplektu latviešu valodā var iegādāties Autotransporta direkcijā. • Ierobežotu daudzumu (ADR 3.4.nodaŽa) Ja krava tiek pārvadāta ierobežotā daudzumā ar transportlīdzekli, kura pilnu masa > 12 tonnām, tad šim transportlīdzeklim ir jābūt apzīmētam ar šādu pazīšanās zīmi: Uz šo pārvadājumu citi bīstamo kravu pārvadājuma noteikumi neattiecas. • Izņēmuma daudzumu (ADR 1.1.3.6.punkts) Visizplatītākais kravas kastes tips. Derīgs lielākās kravu daļas pārvadāšanai.

Commission Implementing Regulation EU 2018/2032 of 20

ADR grāmatu komplektu latviešu valodā var iegādāties Autotransporta direkcijā. VIVALDI Bro SIA. Adrese: Katlakalna iela 11c, Rīga, LV-1073.

• Izņēmuma daudzumu (ADR 1.1.3.6.punkts) Prasības, noteikumi un klasifikācija. Pārvadājot dažāda veida kravas, var gadīties, ka nepieciešams pārvest arī kravas paaugstinātu bīstamības risku.