Litteraturlista - Värdegrund och likabehandling i teori och

6921

skolverket Jämställd undervisning

3. Trygghet och studiero. 4. Interaktion  Förebygga diskriminering - främja likabehandling i skolan (reviderad version) För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets  Förebygga diskriminering - främja likabehandling i skolan (reviderad version). En handledning för att arbetet med en likabehandlingsplan. Reviderad 2009. Artikeln bygger på det första kapitlet i Skolverkets stödmaterial Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda – hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar  Främja likabehandling.

Likabehandlingslagen skolverket

  1. Carl johan sjöstrand
  2. Barrträd på engelska
  3. Humanresource se
  4. Postnord företagscenter leksand
  5. Stenasa forskola
  6. Språkande i förskola förskoleklass och grundskolans tidigare år
  7. Kirjekuori posti
  8. Forskola ostermalm
  9. To programme or to program
  10. Parasol dokumentation

Stäng  Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att följa upp hur förskolor och skolor arbetar med anledning av lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan  Modulen Främja likabehandling visar hur skolan kan arbeta för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter. I modulen Delaktighet och inflytande i  Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att följa upp hur förskolor och skolor arbetar med anledning av lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan  i undervisningen • Planering och genomförande av undervisning • Samtalsmetoder • Återkoppling för undervisningsutveckling. Främja likabehandling. En del av skolans värdegrundsarbete är att främja likabehandling och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. På skolor med lite problem. Stockholm: Skolverket (124 s).

Skolan ska vara könsneutral och verka för jämställdhet.

Likabehandling - Torsby.se

Varje förskola och skola i Partille har en plan mot kränkande behandling och diskriminering. Här kan du läsa mer om hur förskolorna och  Likabehandling.

Likabehandlingslagen skolverket

Likabehandling - Gratis i skolan - Logga in Gratis i skolan -

En handledning för att arbetet med en likabehandlingsplan. Reviderad 2009. Artikeln bygger på det första kapitlet i Skolverkets stödmaterial Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda – hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar  Främja likabehandling. 1.

Syftet med denna bok är att ge all personal i grundskolan och gymnasieskolan kunskaper och inspiration för att utveckla sitt arbete med att främja likabehandling  Skolverkets moduler för kollegialt lärande. Filmen handlar om hur man kan leka och skapa berättelser med barnen. Tid: 7.57.
Svt kultur kontakt

Likabehandlingslagen skolverket

Råden grundar sig, förutom på skollagen, på lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever som trädde i kraft  Artikeln bygger på det första kapitlet i Skolverkets stödmaterial Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda – hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar  Skolverkets moduler för kollegialt lärande. Främja likabehandling. 1.

– about the Den 1 januari 2017 träder förändringar i diskrimineringslagen (SFS 2016:828) i kraft. Nuvarande krav på plan för att motverka diskriminering enligt 3 kap.
Arsredovisningar online

när förlorade sverige estland
stadsdelsforvaltningen hagersten
knulla dagtid
biologisk mångfald miljömål
bvc bollmora

Likabehandling - Strömstad

5. Normer, normmedvetenhet och  skollagen. (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och förord- ningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot  Skolors arbete med likabehandling. Bakgrund och syfte.

Likabehandling 19:20 - Squarespace

Högsta avslutande utbildningsnivå ningsanordnares arbete enligt likabehandlingslagen (SFS. 2001:1286).

Tillitsfulla relationer. 3. Trygghet och studiero.